THE

TEAM


Charlotte Boyte
Interior Designer
cbo@studiodavidthulstrup.com

Charlotte Kihm-Moyer
Architect
ckm@studiodavidthulstrup.com

Monique Schröder
PR & Communication
msc@studiodavidthulstrup.com

Daniel Kutlesovski
Interior Architect
dk@studiodavidthulstrup.com

Georgina Prittie
Architect MAA
gp@studiodavidthulstrup.com
Hamish McPhail
Architect
hm@studiodavidthulstrup.com
Louise Rue Moos
CEO
lrm@studiodavidthulstrup.com
Lucille Gairin
Architect MAA
lg@studiodavidthulstrup.com
Thibaut Allgayer
Designer
ta@studiodavidthulstrup.com
Hedda Klar
Interior & Furniture Designer, Intern hk@studiodavidthulstrup.com

Carlotta Henrich-Bandis
Product Designer, Intern
chb@studiodavidthulstrup.com
Stefano Vito Sangirardi

Anne Sofie Grenness
Interier Designer, Intern
asg@studiodavidthulstrup.comWORKS
STUDIO
   David Thulstrup
   Team
   Contact
   Press
   Awards
   Clients